tisdag, maj 01, 2007

 

Länge leve Nicolas Sarkozy!

Jag hoppas innerligen att Nicolas Sarkozy vinner det franska presidentvalet. Nicolas Sarkozy är nämligen en mycket bestämd motståndare till turkiskt EU-medlemskap, vilket skiljer honom från de övriga kandidaterna.

Om Turkiet inte släpps in i EU kommer Turkiet troligen istället att erbjudas ett så kallat priviligierat partnerskap, vilket betyder att Turkiet troligen blir medlem av EES men inte av EU. Norge är medlem av EES utan att vara medlem av EU.

Det är av yttersta vikt för oss som förespråkar ett svenskt utträde att EES får många betydelsefulla medlemmar utanför EU. I så fall kommer nämligen ett medlemskap i EES utan EU-medlemskap att framstå som ett mera aptitiligt och trovärdigt alternativ till EU-medlemskapet.

Ett stort och viktigt steg mot ett tyngre EES vore att Turkiet beviljades medlemskap. Dessutom kan EES-länderna (EU-länderna plus Norge, Island och Liechtenstein) ställa lika hårda krav på Turkiet för att släppa in landet i EES som i EU. Argumentet att man genom ett "hägrande" EU-medlemskap kan "påtvinga" Turkiet olika reformer är alltså värdelöst bland annat av det skälet att man kan avtvinga Turkiet reformer mot att landet släpps in i EES lika väl som i EU.

Alltså hoppas jag att Nicolas Sarkozy vinner det franska presidentvalet.

Comments:
Tror du att det är möjligt för Sverige att lämna EU de närmaste 25 åren? politiskt och praktiskt sett?

Bara en fundering, jag hoppas att det är möjligt men jag är enormt skeptisk att vi någonsin kommer att lämna unionen.
 
Jag har svarat i bloggtexten ovan.

Som jag sagt tror jag att det är väldigt viktigt att EES fylls på med nya medlemmar som inte blir EU-medlemmar.

Färöarna är på väg in i EES och varför kan man inte tänka sig att Turkiet, Ukraina och Ryssland släpps in i EES på samma sätt?
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?