tisdag, maj 01, 2007

 

Mac-roekonomi maj 2007


Priset på en Big Mac i några olika länder:

Storbritannien: £1,99
Tyskland: €3,10
USA: $3,22
Finland: €3,70
Danmark: 29,75 dkr.
Sverige: 33,- kr./33,- kr.
Norge: 40,- nkr.
Ryssland: 52,- rub.
Valutakurser:
£1=13,42 kr.
€1=9,13 kr.
$1=6,70 kr.
1 dansk krona=1,23 kr.
1 norsk krona=1,12 kr.
1 rubel=0,26 kr.

Observera för det första att uppgiften om det amerikanska priset härstammar från The Economist och att uppgiften publicerades i februari, varför uppgiften alltså inte är riktigt "pinfärsk". Observera för det andra att jag tagit med två prisuppgifter från Sverige. Den första avser en restaurang som ägs och drivs av Mac Donalds Sverige i egen regi, medan den andra avser en så kallad franchiserestaurang. Observera också att den ryska prisuppgiften är "maj-bonus" och att jag alltså inte avser publicera någon prisuppgift från Ryssland mera regelbundet.

Intressant är att se att maj månads mac-roekonomi innehåller intressanta förändringar. Priset har höjts i Sverige och Tyskland, medan det sänkts aningen i Finland. Detta bevisar, enligt min mening, två av mina hypoteser kring en internationell valutaunion. Den första hypotesen är att en valutunions naturliga tendens är att de olika deltagarländerna tenderar att få en enhetlig prisnivå. I Tyskland har priset stigit, medan det sjunkit i Finland. Detta är ganska rimligt då Finland har den högsta allmänna prisnivån i "euroland". Den andra hypotesen är att olika prisförändringar på identiska huvudsakligen inhemskt producerade varor inom en valutunion har exakt samma ekonomiska funktion som växelkursrörelser under flytande växelkurser. Finland har trots frånvaron av självständig penningpolitik i realiteten genomfört en ganska stor devalvering gentemot Tyskland. I mars kostade en finsk Big Mac 25,4% mer än en tysk, men idag kostar den endast 119,4% av vad den tyska kostar. På samma sätt kan man iaktta att den låga tyska reala växelkursen är okänslig mot ECB:s räntehöjningar, medan den höga finska reala växelkursen reagerar känsligt på ECB:s räntehöjningar. Detta bevisar att det så kallade termostatargumentet är värdelöst. Jag säger inte detta därför att jag är för EMU, utan därför att jag menar att EMU erbjuder vissa möjligheter att empiriskt bevisa hur ekonomiska ojämvikter länder emellan kan korrigeras utan växelkursrörelser. Under en guldmyntfot skulle nämligen också ekonomiska ojämvikter länder emellan korrigeras utan växelkursrörelser. Jag är, vad det anbelangar, mot att Sverige ansluter sig till EMU.

En annan intressant iakttagelse är att priset på en Big Mac nyligen höjts i Sverige. Inflationen tycks alltså inte vara död, men det är tänkbart att den nyligen genomförda höjningen är säsongsbetingad och att det kommer en sänkning i höst. Däremot bevisar höjningen att Riksbanken utan vidare kan fortsätta styrräntehöjningarna. Det gäller nu för Riksbanken att se till att höjningen blir tillfällig och att Mac Donalds under hösten genomför åtminstone en lika stor sänkning som förra hösten. Om inte kommer en Big Mac under hösten att kosta mer än den gjorde för ett år sedan, vilket den alltså inte gör nu trots den nyligen genomförda prishöjningen. Detta gäller dessvärre inte alla restauranger. Det finns nämligen restauranger där priset för ett år sedan var 32,- där priset nu är 33,-. I de flesta fall tycks emellertid priset vara detsamma som det var ett år sedan.

En mycket viktig lärdom för Riksbanken är att eurons växelkursrörelser gentemot kronan måste ses i ljuset av att det tyska priset höjts något mer i procent räknat än det svenska. Detta är ytterligare en anledning att tolka växelkursrörelser försiktigt. Man vet ju sällan eller snarare aldrig vad växelkursrörelser beror på.

Om Riksbanken ser till priset på en Big Mac kan Riksbanken konstatera att priset på många restauranger nu är lika högt som det var för ett år sedan och vad värre är är att det numera inte finns några restauranger där priset endast uppgår till 32,- kronor, vilket det gjorde för ett år sedan. Riksbanken bör därför fortsätta att höja styrräntorna, eftersom priset på en Big Mac snarare stiger än sjunker.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?