onsdag, maj 02, 2007

 

Är EU-utträde realistiskt?I en kommentar till föregående text ställdes frågan om ett svenskt EU-utträde verkligen är realistiskt och praktiskt genomförbart.

Jag anser att det vore fullt möjligt och ganska enkelt att genomföra ett EU-utträde. Att utträda ur EU betyder inte nödvändigtvis att man utträder ur EES och om man nöjer sig med att lämna EU utan att också lämna EES är förändringen inte särskilt dramatisk om man bortser från konsekvenserna för Sveriges lantbrukare.

Därför är just det enda man behöver utreda närmre inför ett eventuellt utträde just konsekvenserna för Sveriges lantbrukare. Skulle Sverige helt plötsligt lämna EU och dess tullunion skulle producentpriserna på jordbruksprodukter troligen falla dramatiskt med katastrofala följder för Sveriges lantbrukare.

Jag menar att en enkel lösning på problemet vore att antingen göra om Sveriges Riksbank till en så kallad valutafond baserad på en främmande valuta, eller att remonetisera guldet.

I båda fallen skulle man ge kronan ett så lågt värde i termer antingen av guld eller den främmande valuta, på vilken man baserade valutafonden, att producentpriserna på jordbruksvaror antingen vore stabila eller högre i termer av kronor. I så fall skulle bönderna klara sig bra. Lösningen är alltså enkel, men ett problem vore förstås att vetskapen om en kommande devalvering av kronan skulle utlösa en massiv flykt från kronan. Å andra sidan är det ju en lägre kronkurs vi eftersträvar i syfte att kunna låta jordbruket klara sig utan prisstöd.

Däremot tror jag dessvärre inte att den föreslagna vägen ut ur EU är politiskt realistisk. Våra politiker och stora delar av elektoratet besitter helt enkelt inte den begåvning, analysförmåga och allmänbildning som krävs för att begripa hur enkelt det egentligen är att lämna EU. Däremot begriper ju en ganska stor del av elektoratet att EU-medlemskapet inte gett oss något annat än utgifter och problem. Politikerna däremot inser inte ens detta.

Med en massiv folkbildningskampanj och ett tyngre EES tror jag emellertid att en liten öppning mot ett utträde kan komma på sikt. Mitt intryck är att yngre människor i det här landet är mera kritiska till EU än äldre och om detta stämningsläge tas till vara och fylls med kunskap om de rättsliga och ekonomiska förutsättningarna för ett utträde kanske vi kan få se politiker i ledande ställning som förespråkar utträde inom ett halvsekel.

En väldigt viktig förutsättning för att detta scenario skall bli verklighet är att inte Norge ansluter sig till EU. Lyckligtvis tror jag inte att så kommer att ske.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?