fredag, maj 04, 2007

 

Riksbanken är inkompetens högborg

Enligt Svenska Dagbladet har Riksbanken idag lämnat den alldeles för låga och inflationsdrivande reporäntan oförändrad. Riksbanken underblåser därmed en osund kreditexpansion, trots att Riksbanken enligt lag är skyldig att se till att ett fast penningvärde upprätthålls samt att värna det finansiella systemens stabilitet. Genom att elda på kreditexpansionen skapas potentiell instabilitet i de finansiella systemen och prishöjningar på livets nödtorft kommer som ett brev på posten.

McDonald's har nyligen genomfört prishöjningar, trots att de produkter samma företag saluför är helt identiska med dem man tidigare salufört. Detta bevisar att det inte råder fast penningvärde.

Dessutom skapar den låga och inflationsdrivande reporäntan förväntningar om oundvikliga höjningar av samma ränta med den påföljden att den reala kronkursen hålls uppe med den påföljden att Riksbanken lyckas med konststycket att öka arbetslösheten till priset av högre inflation.

Riksbanken är inkompetens högborg. Läs mer på följande länkar.

http://www.e24.se/dynamiskt/sverige/did_15347366.asp

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=145&a=646223

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?