fredag, juni 01, 2007

 

Att omdefiniera äktenskapet

Enligt en statlig utredning skall inte längre möjligheten att ingå så kallat äktenskap begränsas till att endast avse två personer av olika kön, utan också öppnas för två personer av samma kön. Jag skriver så kallat därför att enligt min mening begreppet äktenskap i såväl civil som religiös bemärkelse förutsätter två personer av olika kön. Somliga vill gå ett steg längre och öppna möjligheter för legal polygami. Idag finns en debattartikel, som vänder sig mot dessa strävanden, publicerad i Dagens Nyheter. Läs den på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=656299

Jag menar att artikelförfattarna snuddar vid en mycket intressant aspekt på att förändra lagstiftningen. Om man i likhet med mig anser att begreppet äktenskap förutsätter två personer av olika kön inställer sig frågan om man med denna grundsyn kan ingå civilt äktenskap i Konungariket Sverige, utan att acceptera en omdefinition av begreppet äktenskap. Jag menar därför att man utifrån religionsfrihetens princip rimligen bör förbehålla ingående av äktenskap till två personer av olika kön. Om inte förmenar man ju oss som av bland annat religiösa skäl anser att begreppet äktenskap förutsätter två personer av olika kön möjligheten att ingå civilt äktenskap, utan att därvid förändra vår förståelse av begreppet civilt äktenskap.

Och i så fall har man också bevisat att man inte drivs av en strävan att ge människor mera frihet utan snarare en ambition att pådyvla andra sin minst sagt märkliga syn på äktenskapet. Det är ju faktiskt ovedersägligt att avlandet av barn, åtminstone i normalfallet, fordrar en man och en kvinna.

Dessutom anser jag att friheten skall tyglas av respekten för ett på kristendomen baserat kulturarv. Grundregeln skall vara att människor får göra som de vill, men respekten för tradition, moral, kultur och religionsfrihet kräver att möjligheten att ingå civilt äktenskap förbehålls två personer av olika kön.

Jag vill samtidigt inte förneka att det för föräldralösa barn måhända är ett bättre alternativ till en uppväxt på barnhem att få växa upp tillsammans med två personer av samma kön. Men om barnet själv hade fått välja är jag säker på att de allra flesta föräldralösa barn hade valt en uppväxt tillsammans med en man och en kvinna förenade genom äktenskap framför en uppväxt tillsammans med två personer av samma kön. Barn bör ges ett större skydd än sällskapsdjur och endast i de fall alternativet till en uppväxt tillsammans med två personer av samma kön är uppenbart bättre än alternativet bör två personer av samma kön komma i fråga som vårdnadshavare.

Comments:
Hela debatten är sjuk, varför har staten överhuvudtaget någonting att göra med att säga vem som gifter sig med vem. Vad gjorde människor före staten trängde sig in i
människors privatliv?

I USA så började staten lägga sig i äktenskap därför att vita män inte gillade när deras vita döttrar gifte sig med svarta män, därför var de tvungen att förbjuda det.
Staten borde alltså inte lägga sig i giftemål överhuvudtaget. Kyrkorna borde få bestämma exakt vilka de vill viga. Och om två homosexualla vill genomgå en ceremoni och kalla det för äktenskap så borde de få göra det.
 
Äktenskap borde vara någonting helt civilrättsligt, ett kontrakt som skrivs mellan två människor. Och sedan får dom kalla det vad dom vill. Statens enda uppgift borde vara att avgöra kontraktstvister mellan dessa individer när de vill skilja sig.
 
Jag håller med om att det vore bättre om staten inte definierade ordet äktenskap alls om alternativet är att definiera det fel.
 
Jag måste säga att detta inlägg var det vettigaste du någonsin hävdat, Flavian.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?