lördag, november 03, 2007

 

Lättare att lämna EU

En mycket märklig följd av olika regeringars hårda beskattning av petroleumprodukter och obefintliga beskattning av så kallade biobränslen är stigande priser på jordbruksvaror. Miljörörelsen har fått för sig att koldioxid är farligt, vilket är ungefär lika dumt som att tro att vatten är farligt, och av detta skäl bör vi, enligt miljörörelsen, köra våra fordon på så kallade biobränslen. Biobränsledrivna fordon släpper visserligen ut lika mycket eller snarare mer koldioxid än petroleumdrivna fordon, men detta koldioxid anses till skillnad från petroleumbaserat ingå i "det naturliga kretsloppet".

Hysterien är så omfattande att ett stort antal människor kommer att flyga jet till Oslo för att bevittna att klimatkatastrofens motsvarighet till profeten Muhammed erhålla Nobels fredspris.

En annan följd av biobränslehysterien är att man hugger ned regnskogar för att där plantera råvara för biobränslen då ju det koldioxid som härstammar från brasilianska sockerrör till skillnad från sådant som härstammar från arabländerna ingår i det "naturliga kretsloppet".

Dessutom har faktiskt klimathysterien kommit att bidra till att ett stort antal människor inte klarar av att betala de stigande priserna för livsmedelsprodukter, som nu skall användas för att rädda bland annat Stockholms innerstad från bilavgaser, som inte ingår i "det naturliga kretsloppet". Vi svenskar har nämligen så god betalningsförmåga att vi obesvärat bjuder över den hungrige mexikanen som vill äta majsbröd. Av majs kan man nämligen göra "miljövänligt" bilbränsle.

Samtidigt finns det faktiskt en god sida av detta. De stigande livsmedelspriserna har medfört att världsmarknadspriserna på jordbruksvaror överstiger de av EU garanterade. Det vore därför idag inte särskilt svårt att avskaffa stora delar av EU:s jordbrukspolitik. Det är till och med fullt tänkbart att såväl garantipriser som produktionskvoter kommer att avskaffas inom en icke alltför avlägsen framtid.

Har vi kommit dithän att EU inte längre reglerar jordbruket, kan man tycka att vi fått en anledning mindre att lämna EU. Samtidigt skall man komma ihåg att vi helt plötsligt har betydligt färre som kan förlora ekonomiskt på ett EU-utträde om jordbrukspolitiken slopats. Därför är det fullt tänkbart att ett slopande av EU:s jordbrukspolitik kan bereda vägen för ett svenskt EU-utträde.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?