lördag, december 01, 2007

 

Enkel lösning på problemet


I E24 av idag står att läsa om att olika ekonomer gör olika bedömningar angående hur höga Riksbankens styrräntor kommer att bli under nästa år. Läs mer på följande länk.
http://www.e24.se/branscher/bankfinans/artikel_123301.e24
Som den uppmärksamme läsaren av denna blogg vet publicerar jag varje månad två priser på en Big Mac i Sverige. Det ena priset är det som gäller vid de restauranger som bedrivs av McDonald's i egen regi och det andra priset är priset vid en restaurang som bedrivs av en så kallad franchisetagare.
Under nästa år avser Riksbanken avhålla sex penningpolitiska möten. Jag föreslår att Riksbanken gör det enkelt för sig och agerar enligt följande. Höjningar respektive sänkningar avser alltid höjningar respektive sänkningar i förhållande till priset för ett år sedan.

Skulle priset på en Big Mac alltså strax innan varje enskilt penningpolitiskt möte under 2008 vara högre än det var för ett år sedan, kommer reporäntan vid slutet av nästa år att ha nått en nivå om 13%. Kommer däremot priserna strax innan varje enskilt direktionssammanträde vara lägre än de var för ett år sedan, kommer reporäntan vid slutet av nästa år att vara minus 2%.

Om vi leker med det icke orealistiska scenariot att priserna under hela 2008 kommer att vara de samma som nu råder, kommer reporäntan vid 2008 års utgång att vara 10%. Å andra sidan är det intressant att notera att Norges Banks höjningar under innevarande år medfört att priset i november 2007 var lägre än priset i januari 2007. Om reporäntan når en topp i slutet av 2008 och McDonald's inleder 2009 med prissänkningar, skulle reporäntan redan vid 2009 års slut ha kunnat komma ned till en klart inflationsdrivande nivå.

Det finns heller inga skäl att tro att konjunkturerna håller på att bli sämre med det förbehållet att somliga svenska bolag kommer att förlora på grund av en svag dollar. Det finns heller inga skäl att tro att växelkursrörelser mekansikt styrs av räntedifferenser. Räntedifferenser avspeglar vad man tror om framtida växelkursrörelser.

Summan av mitt resonemang är att Riksbanken lugnt kan fortsätta styrräntehöjningarna. Skulle Riksbanken bli alltför "hökaktig" kommer priset på en Big Mac att sänkas och i så fall är det bara att slå över till motsatt postion och ligga kvar där till dess priset på en Big Mac bekräftat att Riksbanken ordinerat en "överdos" av likviditet.

Visserligen blir det snabba och tvära kast med avseende på styrräntan, men marknadsräntan är inte styrräntan. Exemplet med den norska prissänkningen visar också att Big Mac-modellen inte riskerar medföra en överdrivet "hökaktig" penningpolitik.


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?