lördag, december 01, 2007

 

Hugo Chavez förbereder sitt eget slutEnligt Dagens Nyheter är en av de förändringar Venezuelas president Hugo Chavez vill få mandat för att avskaffa den venezuelanska centralbankens oberoende.

Det är ganska typiskt för socialister av det mera tokiga slaget att se brist på ekonomiska resurser som liktydigt med brist på betalningsmedel. Har man inga pengar för att genomföra de reformer man vill genomföra, då trycker man de belopp som saknas.

Givetvis är detta att leka med elden i all synnerhet om man bygger sin politiska ställning på de fattigas stöd. Det finns nämligen ingen gruppering som har mer att förlora på en hyperinflation än just de fattiga. Stiger priserna på baslivsmedel är detta knappast något problem för jordägare eller fastighetsägare, men det är ett enormt problem för de allra fattigaste.

Samtidigt brukar den typ av socialister Hugo Chavez representerar ha mycket svårt att begripa att ökad penningemission är prisstegringarnas egentliga orsak. De brukar istället skylla på giriga affärsmän och i någon mening är det förstås sant att giriga affärsmän försöker få så bra betalt som möjligt. Det är ju "deras jobb".

Samtidigt är det faktiskt så att en grundläggande förutsättning för att den girige affärsmannen på ett fredsamt sätt skall tvingas bli en allmänhetens tjänare att penningvärdet är riktigt ordentligt stabilt. Kapitalism och inflation tillsammans är rövarkapitalism och kapitalism i kombination med fast penningvärde är bra kapitalism, eller soziale Marktwirtschaft för att tala med Ludwig Erhards vokabulär.

Om president Chavez får sin vilja igenom kommer förmodligen inflationstakten i Venezuela att börja stiga brant. Nästa steg blir att det kommer att uppstå missnöje bland de fattiga, att president Chavez förordnar priskontroller och att resultatet av priskontrollerna blir varubrist och svarta marknader. Får nämligen inte de giriga affärsmännen försöka ta ut ett så högt pris som möjligt, kommer de giriga affärsmännen inte att leverera alls, eller endast sälja på den svarta marknaden.

I så fall har vi sett början på en fullbordad ekonomisk kollaps och denna kommer säkerligen också att avsluta president Chavez politiska karriär. Visst är det både märkligt och tragiskt att somliga vägrar att inse ekonomiens ABC. Förhoppningsvis kommer Uncle Sam inte att lägga sin långa näsa i blöt och ge president Chavez en hjältegloria han inte förtjänar. Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=720295


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?