lördag, december 01, 2007

 

Mac-roekonomi december 2007Priset på en Big Mac i några olika länder:
Storbritannien: £1,99
Tyskland: €3,10
USA: $3,41 (Observera att denna uppgift inte uppdaterats sedan juli månad.)
Finland: €3,75
Danmark: 29,75 dkr.
Sverige: 33,- kr./35,- kr.
Norge: 40,- nkr.
Valutakurser:
£1= 13,12 kr.
€1= 9,37 kr.
$1= 6,38 kr.
1 dkr.= 1,25 kr.
1 nkr.= 1,15 kr.
Utländska priser i svenska kronor:
Storbritannien: 26,11 kr.
Tyskland: 29,05 kr.
USA: 21,76 kr.
Finland: 35,14 kr.
Danmark: 37,19 kr.
Norge: 46,- kr.
Utländska priser i procent av de svenska:
Storbritannien: 76,8%
Tyskland: 85,4%
USA: 64,0%
Finland: 103,4%
Danmark: 109,4%
Norge: 135,3%
Sedan föregående månad har priset i Norge höjts från 39,- nkr. till 40,- nkr. Däremot har den norska kronans Big Mac-justerade kurs knappast förändrats alls gentemot den svenska kronan. Norska kronans förvagning motsvaras nästan exakt av den norska prishöjningen.
Euron har stärkts gentemot svenska kronan, dollarn och pundet. Pundet är månadens förlorare med en försvagning i reala termer gentemot samtliga valutor inklusive norska kronan. I nominella termer har dock den norska kronan försvagats gentemot det brittiska pundet. Uppenbarligen tror många att Bank of England kommer att sänka styrräntorna inom nära framtid.
Vi får se.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?