söndag, december 02, 2007

 

Tungt ansvar vilar på Riksbanken

Enligt Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet säger fortfarande en övervägande majoritet av svenskarna nej till fullt svenskt deltagande i valutaunionen. Läs mer på följande länkar.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=720894

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_650645.svd

Min ståndpunkt i denna fråga är nog ganska ovanlig, eftersom jag i första hand är motståndare till EU och dess protektionism, men ser vissa fördelar i en gemensam valuta. En gemensam valuta utplånar ju växelkursvariationer och få torde ifrågasätta att det är bra att vi slipper ett otal kommunala och regionala valutor med fluktuerande växelkurser inom landet. På samma sätt finns inget att invända mot att frånvaro av växelkursvariationer utsträcks till att omfatta fler länder.

Problemet är dock att det optimala valutasystemet är ett system där endast fysiskt guld har ställning som fullgott betalningsmedel, men där praktiskt taget alla betalningar avvecklas genom att fordringar riktade mot välkända och solventa gäldenärer byter ägare.

Eftersträvar man ett sådant system är det helt uppenbart så att detta vore betydligt enklare att uppnå om Sverige inte dessförinnan ersatt kronan med euron. Dessutom anser jag att Sveriges Riksbank sköter penningpolitiken snarare bättre än ECB, varför redan ett byte från status quo till euro är förenat med vissa omedelbara nackdelar.

Dessutom finns ett viktigt psykologiskt moment i att inte skrota kronan. Så länge inte kronan skrotats, framstår det inte som helt uteslutet att Sverige skulle kunna lämna EU och i likhet med Norge bli ett EFTA-land inom EES. Detta är en av mina drömmar.

Givetvis är mina drömmar om EU-utträde och en remonetisering av guldet utopiska, men det är inte utopiskt att tänka sig en Riksbank som tar mera allvarligt på inflationsbekämpningen än ECB och detta är en förutsättning för att kunna kompensera nackdelarna av att inte tillhöra eurogemenskapen. Alltså vilar ett tungt ansvar på Riksbanken.

Comments:
Sverige kan sköta sin egen ekonomi bättre än vad andra länder som tex Frankrike kan. ECB ser bara till de större ländernas ekonomi och bestämmer bara vad som gynnar dem. Har Sverige problem så kommer de strunta totalt i det.

Släpp Sverige fritt. EU kostar bara pengar. Varför ska Sverige betala för att förlora pengar?
 
visst vore det allra bästa att lämna EU. Vi har ju alltid EES att falla tillbaka.

Det enda problemet med att lämna EU är vilka konsekvenser ett avskaffande av EU:s jordbrukspolitik skulle få för Sveriges bönder.

Å andra sidan pekar en hel del mot att EU:s jordbrukspolitik gradvis kommer att avskaffas och då spelar ju det ingen roll.

Nästa år skall EU exempelvis sätta ned tullarna på spannmål till noll och som frihandelsvän applåderar jag detta, dels däför att det är bra i sak och dels därför att Sveriges bönder i så fall kommer att se svagare skäl mot att lämna EU.

EU fungerar ur vårt perspektiv så att vi betalar avgifter för att bli rånade.
 
15 (!) miljarder om året kostar EU för Sverige. Jag fattar fortfarande inte varför folk 1995 ville gå med i en byråkratisk union, ge upp sina rättigheter och dessutom betala massor för det... Var det för att folk trodde att vi skulle få skattefri sprit i Sverige eller slippa använda pass inom EU? Vad tänker folk? Tur nog så gick Sverige inte på alla nitar och stannade utanför EMU. De länder som inte gått med i EMU har haft bäst ökning av sin valuta. Tyvärr kan vi inte njuta av att helt vara fria utanför EU som Norge. Då hade Sverige varit minst 150 miljarder rikare nu...
Den enda union Sverige ska vara med i är den nordiska. Ingen byråkrati eller kostnad, bara samarbete och mellan lika länder.
 
SVERIGE UT UR EU!!!!!!!!!!!!!!!
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?