söndag, december 02, 2007

 

Övertro på DNA-bevis


I dagens nätupplaga av Svenska Dagbladet finns en artikel som handlar om att svenska domstolar överdriver betydelsen av DNA-bevisning. Jag är mycket starkt benägen att hålla med om att DNA-bevisning endast får användas för att fria misstänkta gärningsmän, eller tillåts vara droppen som får en bägare av bevisning att rinna över. Läs mer på följande länk.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_651457.svd
En mycket intressant aspekt på denna debatt är att det egentligen bara finns två förhållanden som talar för att Mijailo Mijailovic har något med mordet på Anna Lindh att göra. Det ena är DNA-bevisningen och det andra är erkännandet.
I övrigt motsäger all bevisning Mijailovics skuld.
Man kan tänka sig att mordet på Anna Lindh i själva verket utfördes av mycket förslagna herrar och att DNA-bevisningen mot Mijailovic är utplanterad och erkännandet mer eller mindre framtvingat med stöd av den förment överväldigande DNA-bevisningen. Det tog ju väldigt lång tid innan Mijailovic erkände brottet och jag tror att hans erkännande är framtvingat på grundval av att man lyckats övertyga honom om att DNA-bevisningen skulle fälla honom med eller utan hans erkännande.
Jag tror att Anna Lindhs verkliga mördare planterade ut bevisningen mot Mijailovic och att han redan på förhand var utsedd till syndabock. Att tro att en ledande politiker mördas av en slump är faktiskt ganska naivt.
Jag ser en motivbild, men av rädsla för att peka ut oskyldiga personer väljer jag att inte utveckla mina teorier.

Comments:
Klarsynt iakttagelse Flavian. Mihailo Mijailovic är en perfekt syndabock, som blivit utnyttjad och utsatt för övergrepp när han inte fick det stöd den nya lagen som skapades i samband med den svenska psykiatrins omvandling och nedmontering på 1990-talet (Lagen om service och stöd för vissa funktionshindrade, LSS)
 
Jag finner anledning att understryka att jag är helt övertygad om att Mijailovic är helt oskyldig till mordet på Anna Lindh.

Mordet på Anna Lindh var en ren avrättning och motiven politiska.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?