tisdag, januari 01, 2008

 

An absolutely great 2008!

Ehuru jag använder mig av den julianska kalendern och enligt denna dagens datum är 19 december, ber jag att få önska alla läsare "an absolutely great 2008", vilket dessutom rimmar. Jag hoppas att Ron Paul väljs till Förenta Staternas president och om inte, kommer han att innan detta år är till ända troligen ha ruskat om det republikanska partiet mycket grundligt.

(Resonemanget förutsätter att världen äger fortsatt bestånd.)

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?