lördag, januari 05, 2008

 

Blowback

Enligt vad jag kan förstå har det uppstått en märklig situation på grund av det förhållandet att Ron Paul så tydligt överträffade Rudy Giuliani i primärvalen i Iowa. Det hade nämligen redan innan beslutats att Ron Paul inte skulle få medverka i Fox News debatt för republikanska kandidater, medan Rudy Giuliani varit en självskriven gäst. Detta framstår nu som löjligt och diskussionen om frågan kan i själva verket bli till en reklamkampanj till förmån för Ron Paul.

Ron Paul har ofta talat om att USA:s aggressiva utrikespolitik skapar "blowbacks". En blowback är att själv bli lidande av åtgärder man vidtagit för att skada sin motståndare.

Se ett inslag om detta på följande länk.

http://redstateeclectic.typepad.com/redstate_commentary/2008/01/fox-vs-ron-paul.html

Sammanfattningsvis är det osannolikt eller uteslutet att Ron Paul nomineras till det republikanska partiets presidentkandidat, men redan nu tycks hans kampanj ha sänkt den avgjort sämste kandidaten; nämligen Rudy Giuliani. Denna framgång är inte så liten.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?