fredag, januari 11, 2008

 

Fallande fastighetspriser

I dagens nätupplaga av E24 finns en artikel om de fallande fastighethetspriserna. Läs den på följande länk.

http://www.e24.se/pengar24/bostad/bostadsmarknaden/artikel_186823.e24

Jag menar att de fallande fastighetspriserna kan tyda på att Riksbankens styrräntehöjningar nu visar sig verksamma mot inflationsspöket, men att en annan tolkning också är möjlig. Jag skulle vilja närmre belysa den andra möjliga tolkningen.

Om man läser dagens nätupplaga av Svenska Dagbladet kan man se att ett antal experter tror att de inflationssiffror SCB avser presentera på måndag kommer att visa att inflationstakten mätt som konsumentprisindex förändring över den senaste tolvmånadersperioden kommer att vara den högsta sedan 1993.

Detta föranleder med största sannolikhet penningutlånare att kräva högre räntor än de givet en lägre inflationstakt skulle ha krävt, vilket i sin tur trycker ned de relativa priserna på fastigheter och aktier. Börsen faller för tillfället ganska påtagligt. Inte sällan brukar i sådana situationer centralbanker reagera med en mera inflatorisk penningpolitik, men den rätta medicinen är faktiskt en mera deflatorisk penningpolitik.

Om Riksbanken nu istället satte ned foten och höjde styrräntorna påtagligt skulle penningutlånarnas förtroende för det framtida penningvärdet återställas, obligationsräntorna falla och de relativa priserna på aktier och fastigheter stiga.

Jag misstänker emellertid att Riksbanken istället kommer att splittras mellan inflationister och mera sansade personer med den påföljden att styrräntorna kommer att lämnas oförändrade och osäkerheten bestå. Det är dock endast en tydligt stramare penningpolitik som kan skingra den nu rådande osäkerheten och således öka de relativa priserna på aktier och fastigheter.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?