onsdag, januari 02, 2008

 

Jämställdhet mellan könen

Idag har debattören Pär Ström skrivit en minst sagt provokativ artikel där han gör gällande att män diskrimineras. Läs texten på följande länk.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_731723.svd

Jag anser att Pär Ström har en poäng och även om jag inte fördjupat mig i frågan är jag böjd att anse att de problem Pär Ström berör beror på att feminister blundar för ett avgörande faktum. Män och kvinnor är av naturen olika. Därför är varje försök att skapa perfekt jämställdhet mellan könen är dömt att misslyckas eller skapa andra problem som är värre än de man velat råda bot på.

Män är i normalfallet större och starkare än kvinnor och män är i normalfallet mera våghalsiga än kvinnor. Detta är förmodligen anledningen till att fler män än kvinnor jobbar på farliga byggen. Har detta "problem" någonsin påtalats? Svaret är nej och anledningen är väl helt enkelt att grovarbete har låg status. Om däremot andelen kvinnor i bolagsstyrelser eller domstolar är lägre än andelen män anses detta vara ett stort problem.

Ett exempel ur det verkliga livet på orättvis behandling av män var när Leif Pagrotsky i egenskap av ordförande för riksbanksfullmäktige beklagade det förhållandet att antalet män i riksbankens direktion nu kommit att överstiga antalet kvinnor. Varför är detta ett problem? Rimligen bör de mest kompetenta utses till direktionsledamöter oavsett kön.

Ett annat förhållande som aldrig påtalas är det förhållandet att praktiskt taget alla jordbrukare är män och att jordbrukare oftare än andra råkar ut för olyckor i arbetet. Vad skall man göra för att öka andelen kvinnliga jordbrukare? Är det månne så att det förhållandet att män i allmänhet tjänar mer pengar än kvinnor helt enkelt beror på att män i allmänhet utför grövre, tyngre och farligare arbeten än kvinnor och borde inte detta föranleda feministerna att kräva att fler kvinnor blir grovarbetare snarare än att kräva att kvinnors sysslor betalas lika högt som mäns?

Jag välkomnar Pär Ströms debattinlägg och hoppas att detta blir ett startskott för en debatt där feminismen avslöjas som just så löjlig och verklighetsfrämmande den är. Kanske skall vi en dag få höra en kvinna i en ledande chefsposition inom offentlig förvaltning säga följande.

Jag har inte blivit utnämnd till generaldirektör därför att jag är mindre kvalificerad än övriga sökande utan därför att jag är kvinna!

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?