onsdag, januari 09, 2008

 

Läsvärd text

Jag rekommenderar mina läsare att läsa en text om dödsskotten i Rödeby där artikelförfattaren tar ställning för mannen som sköt. Läs texten på följande länk.

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_752945.svd

Samtidigt måste jag säga att jag har svårt att se att mannen som sköt inte befann sig i en nödvärnssituation. Med tanke på hotets beskaffenhet är det dessutom inte självklart att det var uppenbart oförsvarligt att tillgripa dödande våld och enligt min mening förutsätter reglerna om nödvärnsexcess att man uppsåtligen så att säga passar på att göra något under normala omständigheter förbjudet därför att man vet sig befinna sig i en situation där det råder ansvarsfrihet.

Det verkar som om domstolar tolkar nödvärnsreglerna generöst när poliser säger sig ha agerat i nödvärn, men att de tolkas ytterst restriktivt när privatpersoner säger sig ha agerat i nödvärn. Egentligen borde det vara precis tvärsom, eftersom nödvärnsreglerna i första hand tar sikte på situationer där brottsliga angrepp sker i polisens frånvaro. Dessutom har man rätt att förvänta sig större sinneslugn i pressade situationer av en polis än av en privatperson.

Comments:
Nödvärn finns inte. Man jämför bara skadorna. Det är hela den bedömning som görs av rätten. Tro mig, vi har erfarenhet.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?