söndag, januari 06, 2008

 

Our guy

Så här säger en företrädare för den amerikanska regeringen angående de kontrollanter som övervakat presidentvalen i Georgien.

"- Om dessa slår fast att valet inte* var riggat så är anklagelserna inte* rättfärdiga och det vore absolut odemokratiskt att hävda något annat.
- Det vore mycket olyckligt för Georgiens demokrati."

Jag vill inledningvis klargöra att jag personligen anser att många av de inrikespolitiska reformer president Saakasjvili genomfört är utmärkta. En av president Saakasjvilis främsta rådgivare är den för detta estniske premiärministern Mart Laar och enligt min mening kan de inrikespolitiska insatser Mart Laars regering genomförde 1992-1995 knappast överskattas. Som jag förstått saken vill Saakasjvili genomföra ungefär samma reformer som Estland genomförde under denna tid. Det är utmärkt och mitt enda klagomål består i att man inte inför guldstandard.

Jag påstår inte heller att de georgiska valen inte har varit rättvisa. Jag vet inte om de varit rättvisa eller inte, men kanske är det en realistisk bedömning att de i formell mening varit rättvisa men likväl ganska allvarligt manipulerade. Det är i så fall ingen skillnad på det georgiska presidentvalet och det val som gjorde Sverige till medlem av den europeiska unionen.

Vad jag framför allt vill säga är att det avgörande för huruvida USA och västvärlden stödjer en viss regim i det gamla sovjetblocket inte i första hand är huruvida demokratins spelregler respekteras. De manipuleras alltid och av alla sidor så gott det går och det sätt på vilket George W. Bush blev Förenta Staternas president år 2000 kan verkligen ifrågasättas, även om jag är av den meningen att Supreme Court gjorde en korrekt tolkning av den amerikanska konstitutionen.

Det avgörande är om mannen som styr är our guy eller inte. Michail Saakasjvili är our guy och därför utgår givetvis talesmannen för den amerikanska regeringen att valen i Georgien har varit rättvisa.

Bilden ovan föreställer Förenta Staternas president George W. Bush och Georgiens president Michail Saakasjvili. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_744503.svd

*mina kursiveringar

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?