tisdag, januari 08, 2008

 

Upphovsrättens vara eller inte vara

Jag noterar att det blossat upp en debatt om så kallad fildelning. Jag tycker att detta är en ganska intressant fråga och är av uppfattningen att hela begreppet immaterialrätt är minst sagt dubiöst.

Jag menar att det finns en enkel väg att gå och den vägen består i att helt enkelt slopa hela begreppet upphovsrätt, men givetvis finns ingenting som hindrar att en säljare av en CD-skiva säljer CD-skivan endast under det villkoret att köparen lovar att inte kopiera skivan/göra den tillgänglig för kopiering. Samma sak gäller den som säljer en bok eller rent av en flaska pilsner.

Om sedan säljaren märker att denna avtalsbestämmelse troligen inte respekterats av någon av hans kunder, får han efter bästa förmåga försöka samla ihop bevis för sitt påstående och lämna in en stämningsansökan till behörig domstol. Det kan knappast vara myndigheters och ännu mindre internetleverantörers sak att hjälpa den påstått kränkte i arbetet med att samla ihop bevismaterial för sitt påstående.

Vill man vara helt säker på att en melodi man komponerat inte kopieras, då får man hålla den för sig själv. Min uppfattning är helt enkelt den att immaterialrätt är vidskepelse.

Comments:
Enbart upphovsrätten eller samtliga immaterialrätter?
 
Jag lutar åt all immaterialrätt borde spolas ned i toaletten.

Jag är dock av den uppfattningen att visa delar av immaterialrätten är ett mindre ont än andra. Varumärkesrätt finner jag ganska oförarglig.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?