tisdag, januari 08, 2008

 

Vad vet man?

I dagens nätupplaga av Svenska Dagbladet står att läsa att de så kallade fartkamerorna räddar 15-20 människoliv per år. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_751343.svd

Jag ställer mig tveksam till dessa påståenden och gissar att det istället förhåller sig ungefär så här.

Svensk så kallad trafiksäkerhetsforskning bygger på antagandet att olycksfrekvensen står i direkt proportion till hastigheten. Genom att bevisligen hastigheterna minskat, antar man att antalet oyckor utan dessa kameror hade varit högre. Bevis låter sig omöjligen presteras, men jag menar att det sannolikt är så att det krävs bättre och starkare indicier för att hävda de påstådda sambanden.

Man måste jämföra en och samma vägsträcka under så likartade förhållanden som möjligt med och utan dessa kameror. Man kan exempelvis göra så att man på en viss sträcka ställer upp kameror för att sedan ta bort dem och samtidigt måste trafikmängden vägas in. Försöket måste också pågå under ett större antal år för att jämna ut variationer som exempelvis beror på väderlek.

Jag betvivlar mycket starkt att man genom en mera grundlig undersökning skulle kunna föra något annat än att hastigheterna minskar i bevis på grund av de så kallade fartkamerorna. Däremot verkar det inte sannolikt att man kommer att kunna belägga en statistiskt signifikant nedgång i olycksstatistiken.

Comments:
Här har du någon som precis håller med dig:
http://www.safespeed.org.uk/index1.html

Ett problem med vägverkets mätningar är att de jämför vägsträckor före och efter att kamerorna satts dit. Givetvis väljer de de mest olycksdrabbade sträckorna. Åtminstone en del av de mest olycksdrabbade sträckorna har då sannolikt haft statistiskt onormalt mycket olyckor innan kamerorna sätts dit, och därför skulle troligtvis olyckorna minska på dessa utvalda sträckor av rent statistiska skäl, utan att man gör någonting.

Min största kritik är dock att jag inte anser att trafikolyckor är ett så stort problem att de motiverar en så stor inskränkning i människors frihet. Dessutom finns många andra sätt att förbättra vägsäkerheten och jag skulle hellre se att man satsar ännu mer på säkrare vägar.
 
Sen är ju frågan hur många olycksfall domhar dragit statistiken ifrån - på en väg där det dör låt säga 5 personer (vilket ändå kan vara mycket om det är en relativt kort sträcka) kan detta ju minska till 4 av tillfälliga variationer.

Då får man höra "kamerorna leder till 20% färre dödsolyckor". Naturligtvis sker ju det motsatta också att dom kan få en tillfällig ökning, vilket leder till att mätningarna "svänger" kraftigt upp och ner. Det går inte att dra några slutsatser på ett sånt litet antal och då är risken stor att dom "fyller in" med lite egna beräkningar eftersom mätningarna inte blir tillförlitliga.

Sen är det sannolikt att mätningarna utan kameror blir gjorda under en naturlig "peak" eftersom dom förmodligen använder sig av detta som riktmärke när dom ska bestämma var kamerorna ska sitta

Sen är frågan om hastighetsstatistiken stämmer också. Att dom som kör fortast minskat är ju inte alls konstigt -få är ju så dumma att dom kör för fort förbi kamerorna. Jag åkte på en tripp till Falun för ett par månader sen och hade alla kameror inprogrammerade i min GPS-mottagare och vi körde för fort nästan hela tiden (förutom när vi hade långsam trafik framför oss) - upp till 120 km/h på 70-väg på några ställen och sen bromsade vi bara ner ett par hundra meter innan kamrorna och drog på igen direkt när vi passerat.

Att medelhastigheten har sjunkit borde helt klart stämma - men detta beror nog mest på att ett fåtal kör långsammare och hindrar övrig trafik och bildar proppar.

En sak som även förvärrar detta är felvisningen på hastighetsmätaren i bilar. Mätarna får enl EU-lag inte visa mindre än verklig hastighet, men får visa 90 när man kör så sakta som 78 km/h eller 70 när man kör 60. Vanligtvis kör man 79-87 km/h vid "90" på mätaren och 61-67 km/h vid "70" på mätaren.

Jag mäter alltid med GPS eller radar istället (med under 1 km/h felvisning). När vi åkte till Falun flöt trafiken aldrig snabbare än 5-10 km/h under gränsen förbi kamerorna. Många tenderade också att ligga kvar i den låga hastigheten - vilket ledde till köbildning bakom dessa(naturligtvis med alldeles för korta säkerhetsavstånd). T ex på 90-sträckorna kunde man fastna flera mil, bakom flera hundra meter långa "karavaner" med tiotals bilar och lastbilar, som ibland bara låg några meter från varandra och nån som kör 80 km/h längst fram (detta kan inte ses säkert heller eftersom risken är stor för seriekrock om nån i ledet bromsar kraftigt). Vår snittfart på Kungsängen-Falun (192 km inkl en felkörning) blev så låg som 82km/h, vilket är det långsammaste jag åkt på sträckor över 100 km (dåligt väglag sista biten som gjorde att man fick köra långsammare, bidrog dock också).

Om den sänkta medelfarten sedan räddar liv eller bara skapar irritation och oflyt och skapar nya faror som klungbildning och galna omkörningar är ju då frågan som Vägverket och NTF knappast kommer ge svar på.
 
Förresten: Jag har grundat n FACEBOOK-grupp kallad För fri fart. Gå med i den.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?