fredag, november 27, 2009

 

Dubai och guldpriset

Som väl de flesta, som följer ekonominyheterna, har snappat upp har det blossat upp en finansiell kris i Dubai. En finansiell kris betyder just ingenting annat än att någon mera betydelsefull aktör inte kan betala, vilket får återverkningar såtillvida att om inte A kan betala B så kan inte heller B betala C och så vidare.

Hursomhelst kan detta få en intressant följd som den hugade spekulanten kan dra nytta av. Strax efter att Lehman Brothers gick omkull förra året föll guldpriset för att sedan åter ge sig in i en stigande bana. Varför sjönk guldpriset när Lehman Brothers gick omkull?

Svaret är mycket enkelt och är att de som påverkades negativt av denna konkurs fick svårigheter att betala sina dollarskulder med den påföljden att de som hade guld i valven sålde detta i utbyte mot dollar, vilket i sin tur fick guldpriset att rasa. Således kan problemen i Dubai medföra ett ras i guldpriset, men så länge Ben Bernanke styr Federal Reserve bank finns inga goda skäl att tro på ett fallande guldpris i det medellånga perspektivet då Bernanke lider av en synnerligen svårartad deflationsparanoia.

Alltså kommer, givet att guldpriset nu gör en vändning nedåt, guldpriset snart att börja stiga igen och den sluge och dessutom likvide tar givetvis tillfället i akt och fyller på med ädel metall. Innan guldpriset kan börja falla krävs nämligen en helt annorlunda amerikansk penningpolitik och där har vi ännu inte sett någon förändring.

Man kan dessutom tänka sig att Ben Bernanke kommer att göra den bedömningen att en finansiell kris i Dubai nödvändiggör ytterligare inflationära åtgärder. En intressant aspekt på guldpriset är att det samlade värdet på allt guld som har brutits i världshistorien uppgår till biljontals dollar. Och eftersom guld går att använda som pengar innebär ett stigande guldpris att det finns mera pengar tillgängliga och vice versa.

Och om varje ny finansiell kris möts med ytterligare injektioner av billiga dollar kanske alltsammans slutar med en jättelik dollarinflation.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?