tisdag, april 27, 2010

 

Intressant från Somalia

Jag har tidigare skrivit att antalet texter på denna blogg framledes kommer att vara ytterst begränsat, men att förhoppningsvis kvaliteten skall vara bättre. Hur det blir med kvaliteten vet jag inte, men det är nog så att denna blogg i stort sett har somnat in.

Helt insomnad är den dock inte.

Idag skulle jag vilja roa mina eventuella läsare med intressanta nyheter från Somalia. Det handlar om möjligheterna att betala med hjälp av mobiltelefon. Läs mer på följande länk.

http://www.unfreemedia.com/africa/2010/03/ali-says-that-if-a.html

Inledningsvis ber jag att få beklaga det dödsfall som omnämns i artikeln. Förhoppningsvis har den döde mannens bror helt rätt då han menar att betalning via mobiltelefon hade gjort den typ av kriminalitet som hans bror föll offer för meningslös. Vi får se, men sant är att ytterst få ting skulle vara verkligt stöldbegärliga i ett samhälle där praktiskt taget alla betalningar avvecklas genom att fordringar med elektronikens hjälp byter ägare.

Det verkligt intressanta i detta sammanhang är emellertid att mobiltelefonin håller på att skapa en fullständig valfrihet vad gäller valet av valuta. Av artikeln framgår ju att man i det anarkistiska Somalia föredrar att betalningens värde anges i amerikanska dollar framför somalisk valuta, då denna uppges vara notoriskt instabil. Att den är det beror med stor säkerhet på att man inte kan göra skillnad mellan förfalskad somalisk valuta och påstått äkta dito. Sedelpressarna lär ha hamnat i en gangsters händer och denne gangster lär ha tryckt så mycket sedlar att dessa bokstavligt talat snart inte är mycket mer värda än pappret de är tryckta på.

Och eftersom det inte finns någon fungerande statsmakt och inte heller någon reavinstskatt och vad de anbelangar inga praktiska hinder mot att betala småbelopp i dollar eller rättare sagt cent så kan man utan svårighet överge den somaliska valutan. Om det funnes en reavinstskatt skulle man ju vara tvungen att betala skatt i lokal valuta om det uppstod en vinst räknat i lokal valuta. Köper exempelvis en svensk obligationer med nominellt värde i euro och eurons värde stiger i förhållande till kronan är denna vinst skattepliktig.

Ett verkligt hinder mot att använda mera värdesäker amerikansk valuta i Somalia har varit det faktum att det råder brist på småvalörer i amerikansk valuta, men med elektronkens hjälp är denna brist lätt avhjälpt ungefär som att man med hjälp av plastkort här i Sverige kan göra öresavrundning obehövlig. Somalisk valuta har, enligt vad jag kan förstå, fungerat huvudsakligen som växel. Större belopp, däremot, har betalats i dollar.

Men eftersom amerikansk valuta är mera användbar än somalisk finns med elektronikens hjälp ingen anledning att använda något annat än amerikansk valuta ens om beloppet som skall betalas endast uppgår till några futtiga cent. Det är alltså sannolikt att man ganska snart helt kommer att gå över till amerikansk valuta i Somalia. Enligt de senaste nyheterna lär 18% av den somaliska befolkningen ha tillgång till mobiltelefon, men jag tror att denna siffra snart kommer att stiga och rent av närma sig 100%. Det sägs dessutom att mobiltelefoner håller på att bli så billiga att de vinster man kan göra genom att förmedla betalningar med hjälp av mobiltelefon jämförelsevis är så stora att det snart blir lönande att skänka bort mobiltelefoner.

Man kan exempelvis tänka sig att man köper något som kostar köparen en dollar, medan säljaren endast tillgodoskrivs 99 cent och betalningsförmedlaren tjänar en cent. Blir mobiltelefoner riktigt billiga så kan det alltså snart bli lönande att skänka bort dem.

En intressant fråga i detta sammanhang är frågan varför ett av världens minst utvecklade länder tycks vara ett land i framkanten vad gäller utvecklingen mot moderna betalningssystem. Svaret är att landet befinner sig i anarki och att begreppet lagligt betalningsmedel har tömts på verkligt innehåll samtidigt som genom den ohämmade förfalskningen av den lokala valutan en svåröverskådlig inflation har uppstått. Denna inflation har givetvis medfört en flykt ur den lokala valutan in i den mera värdesäkra dollarn.

Och finns det ingen fungerande centralbank som avgiftsfritt förser handeln med nya fräscha sedlar uppstår dessutom problemet att endast sedlar i gott skick betingar fullt sedelvärde. En sjabbig 100-dollarsedel är alltså mindre värd än en i gott skick på det viset att endast de i gott skick betingar ett värde av 100 dollar och de i sämre skick ett lägre värde. Också detta problem löser mobiltefonin elegant då en fordran riktad mot en solvent mobiltelefonoperatör är värd just så många dollar och cent som det står på displayen. Och visst är det sant att mobiltelefonoperatören helt plötsligt också har blivit till bank.

För mig som anhängare av guldmyntfot finns en intressant fråga att besvara. Varför utlöste inflationen inte en flykt in i guldet? Svaret är i själva veret flera olika svar, men ett viktigt svar är utan tvekan att det är förenat med stora transationskostnader att äga fysiskt guld. Däremot skulle det inte behöva vara förenat med större transkationskostnader att äga fordringar med nominellt värde i guld än att äga fordringar med nominellt värde i dollar.

Därför tror jag att det kontantlösa Somalia, som nu börjar avteckna sig, snart kommer att överge den amerikanska dollarn till förmån för fordringar med nominellt värde i guld. Är inte dollarn lika värdesäker som guldet, och det är den inte, kan man ju med lätthet överge den så snart det inte finns några dollarsedlar kvar i cirkulation. Jag tror alltså att det är fullt tänkbart att framtidens finansiella system nu håller på att växa fram i Somalia.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?