fredag, augusti 23, 2013

 

Att knyta kronan till euron

Enligt min mening vore det förenat med vissa fördelar att knyta kronan till euron.

Så här skulle man kunna göra.

Riksbanken kungör att riksbanken från och med en viss dag betalar 10 kronor per euro.

Eurons kurs stiger då omedelbart till 10 kronor.

Samtidigt höjer riksbanken styrräntan till 500%. Bankerna tvingas låna upp pengar på marknaden.

Därefter kan riksbanken successivt dra sedlar med större valörer ur omlopp. Man börjar med 1000-koronorssedeln och fortsätter till dess att riksbanken inte ger ut någon sedel med större valör än 20 kronor.

Vid det laget är nog valutareserven tillräckligt stor för att riksbanken i nödfall skall kunna köpa tillbaka alla sedlar och mynt i omlopp, men Sverige vore fortfarande inte medlem av EMU.

När den fasta kursen mellan kronan och euron vore väl etablerad, låt oss säga efter 10 år av oförändrat förhållande mellan krona och euro kunde regeringen begära svenskt inträde i växelkurssamarbetet.

När EU-kommissionen klargör att Sverige uppfyller konvergenskriterierna utlyser regeringen nyval och beslutande folkomröstning angående Sveriges fortsatta medlemskap i EU.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?