onsdag, mars 30, 2005

 

Kristen tro och principiell liberalism

Om man som jag är kristet troende finns det somliga beteenden man anser vara syndiga. Detta behöver emellertid inte att man med nödvändighet måste anse att de skall vara illegala.

Nutida principiellt liberala motsätter sig alla lagar, som reglerar vad folk har för sig så länge de inte inkräktar på andra människors rätt göra vad de behagar. Därav följer till exempel att prostitution skall vara lagligt så länge köpare och säljare bedriver denna handel frivilligt.

Vad gäller minderåriga kan denna princip vara aningen svårare att driva in absurdum, eftersom man inte alltid på goda grunder kan anta att minderåriga har det omdöme som erfordras för att göra egna val.

Ett annat dilemma är abort: Hur skall man som principiellt liberal kunna ställa sig detta? Svaret blir nog att man för det första måste avgöra om fostret har någon principiell rätt till liv och nästa fråga är i så fall om modern har någon skyldighet att skydda fostrets rätt till liv.

Mitt svar är att fostret har rätt till liv och att modern är skyldig att skydda fostrets rätt. Å andra sidan instäler sig frågan om vad staten kan åstadkomma genom att förbjuda abort? Att genomföra en abort är enkelt för en skicklig gynekolog och att lagföra eller bevisa aborten är mycket svårt så länge inte erkännanden föreligger.

Men apropå det faktum att nu ett justitieråd i Högsta Domstolen är misstänkt för att ha brutit mot lagen om sexköp vill jag bara ställa några simpla frågor till den politiskt korrekta eliten:

Hur kan man anse att det skall vara förbjudet att köpa sexuella tjänster när det är tillåtet att göra abort? Har inte varje människa rätt att förfoga över sin kropp och således rätt att köpa och sälja sexuella tjänster? Var finns konsekvensen och logiken i detta?

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?