måndag, mars 21, 2005

 

Är det möjligt att återgå till guldmyntfot?

Ja, och det är dessutom enkelt.

Man måste först skapa en legal möjlighet att föra konto denominerat i guld. Idag är det bara legalt möjligt att föra konto denominerat i kronor eller euro.

Tackguld måste också jämställas med kontant utländsk valuta i rättsligt hänseende. Det vore också önskvärt att det statliga insättarskyddet slopades. Staten skall inte subventionera dåliga affärer.

Därefter fastslår Riksbanken en köpkurs på guld. Denna köpkurs skall räknas fram så att den etablerar omedelbar köpkraftsparitet mellan US-dollarn och kronan till nuvarande guldpris räknat i dollar. Detta skulle innebära en kraftig devalvering av kronan.

Riksbanken höjer härefter sina styrräntor till astronomiska nivåer.

Dessa två ting tenderar jämna ut varandra. Den höga köpkursen på guld har en inflationär verkan och de skyhöga styrräntorna har en deflationär verkan.

Så snart Riksbanken har en guldreserv tillräckligt stor för att kunna återbetala alla skulder i guld till den sedan tidigare rådande köpkursen fastställs denna köpkurs även som säljkurs på guld.

Härefter kan Riksbanken likvideras så att Riksbankens skulder återbetalas i tackguld, eller guldmynt med ett visst krontal angivet.

Som jag ser det uppställer inte grundlagen några hinder för att emittera privata sedlar och växelmynt.

I min ägo har jag ett 10-kronorsmynt emitterat av Bonniers på vilket det står följande: "Kan inlösas eller nyttjas som betalningsmedel hos Bonniers obligationsavdelning AB."

Detta är ett exempel på ett mynt utan ställning som lagligt betalningsmedel, vilket också öppnar en möjlighet för dess ägare att stämma Bonniers på 10 kr. givet att Bonniers inte efterkommer sina utfästelser. Myntet är alltså inte lagligt betalningsmedel.

Ingenting torde hindra privata banker och köpmän att emittera liknande mynt eller sedlar.

Comments:
Bra, starta ett privatkonto någonstans.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?