fredag, mars 11, 2005

 

Utdrag ur protokoll från Region Skåne

2. Kammarrätten i Göteborg
2.1
Dom 2004-08-27, mål nr 4710-04. Rätt att ta del av handling
Kommentar:
Flavian Bergstöm har begärt ut handlingar från regionarkivet i Lund. Eftersom hand-
lingarna inte finns arkiverade på arkivet har framställan avvisats. Efter att FB över-
klagat har kammarrätten genom detta beslut avslagit överklagandet.


Ovanstående har jag klippt ut från ett protokoll som finns tillgängligt på internet. Protokollet fördes vid Regionstyrelsens för Region Skåne sammanträde.

Jag hävdar å det bestämdaste att Region Skåne vilselett Kammarrätten i Göteborg och tror mig kunna bevisa detta inom kort.

Frågan är vilka som skall hållas rättsligt ansvariga för att ha vilselett Region Skåne.

Jag tror att detta kan bli spännande.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?