fredag, april 15, 2005

 

Sjunkande alkoholkonsumtion bland ungdomen

Trots allt generösare införselregler och en allmänt ökande alkoholkonsumtion minskar alkoholkonsumtionen bland Sveriges ungdomar.

Hur förklarar nykterhetsrörelsen detta?

Nu händer ju just allt det nykterhetsrörelsen varnat för: Införselreglerna blir allt generösare, tillgängligheten bättre och sedan svarar ungdomen med att dricka mindre.

Bekräftar inte detta det gamla talesättet om att förbjuden frukt smakar bäst?

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?