torsdag, april 07, 2005

 

Tjejtaxi

Nu har regeringen fått för sig att det innebär en ohygglig könsdiskrimineringa att somliga taxiföretag erbjuder kvinnor ett rabatterat pris nattetid.

Det handlar om kvinnor, som inte vill känna sig otrygga på väg hem från fester och annat nattetid. Taxiföretagen ser här en marknad och erbjuder kvinnor lägre taxa. Kanske är en bidragande orsak till att man erbjuder det täcka könet en lägre taxa föreställningen om att kvinnor inte har lika utvecklad smak för starkvaror och att våldsamma kvinnor dels är sällsynta, dels i allmänhet lätta att övermanna.

Jag anser att taxiföretagen själva skall få avgöra vilka de ger rabatter och vilka de är intresserade av att erbjuda sina tjänster. Politikerna ser en massa problem, där egentligen inga finns, och skall sedan hitta på en massa lagar syftande till att lösa rena pseudoproblem. Och vad det anbelangar: Har inte Sveriges åklagarmyndigheter viktigare saker att bry sig om än om en berusad man blev nekad taxi därför att han var berusad, eller därför att han var man?

Detta är ingenting som den politiska sfären överhuvudtaget behöver bry sig om. Vidare kanske det faktiskt är så att det finns vissa skillnader mellan män och kvinnor och att detta lyser igenom på de mest skilda sätt. Jag tror inte att det är socialt betingat att kvinnor - i allmänhet - är mindre förtjusta i starksprit än män. Kvinnor är i allmänhet mer förtjusta i sötsaker och frukt än män, medan män i allmänhet gillar bäska droppar i högre grad än kvinnor gör detta.

Det räcker med likhet inför lagen. Om sedan ett visst mått av ojämlikhet - för det mesta till männens favör, men inte alltid - kvarstår säger jag som skomakaren:

"De ä la inget å göra åt de."

Comments:
Skyll på EU.

Som vanligt :-(.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?