lördag, april 02, 2005

 

Vägavgifter

Jag läste just att det finns ett förslag om att bygga en avgiftsbelagd motorväg i Stockholmsregionen. Jag tycker att det är ett utmärkt förslag.

Dessutom borde alla legala hinder för att bygga privata avgiftsbelagda vägar slopas. Sedan kan man överväga att privatisera delar av vägnätet eller rent av omvandla vägnätet till ett aktiebolag med rätt att ta ut vägavgifter.

Och självfallet borde alla juridiska hinder för att bygga privata motorvägar med fri fart upphävas.

Men självfallet bör skatteuttaget på bilismen trappas ned i takt med att vägnätet avgiftsbeläggs, alternativt privatiseras. Vi behöver en marknad för infrastruktur.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?