tisdag, maj 24, 2005

 

Reinfeldt contra Persson

Jag har dessvärre inte haft möjlighet att följa TV-debatten mellan Fredrik Reinfeldt och Göran Persson, men jag konstaterar nyktert att båda tycker exakt lika i den mest avgörande frågan. Båda är varma eurofiler, men gör sitt bästa för att dölja detta. Av allt att döma tycks Göran Persson nu politiskt förbrukad. Politiken har sina modellcykler och modellcykeln Persson sjunger nu på sista versen.

Det enda som kan spela Reinfeldt ett spratt på vägen mot Rosenbad är förmodligen EU-frågan. Så länge inte denna fråga avgjorts genom att Sverige antingen begärt skilsmässa eller anammat Euron är denna fråga infekterad och ämnad att störa allt politiskt arbete i Sverige.

Jag hoppas att frågan exploderar snarast, så att svensk politik får arbetsro. Ett Sverige utanför EU skulle kunna bli ett underbart land och EES-avtalet gör det fullt möjligt för oss att fortsätta vara en del av europamarknaden utan att för den skull behöva varken mjölk- eller banankvoter.

Jag tänker eventuellt fira Sveriges EU-utträde med en Banana Split.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?