söndag, juni 05, 2005

 

Att gå monarkins fiender till mötes

Jag är liberal och anhängare av konstitutionell monarki och menar att just det faktum att statschefsposten är ärftlig bidrar till att göra posten apolitisk, vilket alla anhängare av begränsad statsmakt borde applådera. Dessutom visar all erfarenhet att monarkin visserligen kostar ett och annat, men att presidenter är väl så dyra idrift. Visste Ni för övrigt att den tyske presidenten Köhler kostar de tyska skattebetalarna mer än det brittiska kungahuset kostar britterna?

Emellertid skulle jag vilja gå monarkins fiender till mötes på några punkter. Liksom dem anser jag att det är grovt felaktigt att kungen inte åtnjuter religionsfrihet. Detta borde ändras.

Sedan är det också djupt otillfredsställande att kungen faktiskt är oavsättlig sedan 1 januari 1975. Fram till 31 december 1974 var kungen faktiskt avsättlig. Och det går inte ihop att kungen är oavsättlig och att han samtidigt åtnjuter rättslig immunitet. Kungen skall åtnjuta rättslig immunitet, men samtidigt vara avsättlig. Det vill säga sköter han inte sitt ämbete genom att exempelvis ignorera svensk lag och rätt skall han kunna avsättas, med den påföljden att han därigenom skulle förlora alla kungliga privilegier.

Det enklaste vore faktiskt att återgå till 1809 års förträffliga regeringsform, så att vi kunde få tillbaka Riksdagens högtidliga öppnande. Samtidigt borde 1809 års regeringsform revideras så att religionsfriheten utsträcktes till att fullt ut omfatta också konungen. Och självfallet bör endast kvinnliga tronföljare komma ifråga i händelse av att det saknas manlig avkomma inom den kungliga familjen.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?