tisdag, juni 07, 2005

 

Grattis Norge!

Jag ber att få gratulera Norge på 100-årsdagen av unionsupplösningen.

Jag tror och hoppas att norrmännens starka nationalkänsla kommer att avhålla dem från att ansluta sig till EU.

Den största och enda anledningen till att såpass många norrmän ändå säger ja till EU är förmodligen de höga priserna i Norge. Därför hoppas jag att norrmännen genom en demokratisk process går över till unilateral frihandel och sänker punktskatter och moms.

Man löser inga problem genom att ansluta sig till en tullunion. Norge behöver ett frihandelsvänligt, EU-skeptiskt liberalt parti. Venstre skulle kunna utvecklas i denna riktning.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?