onsdag, juni 08, 2005

 

Jaså, där också!

Klipp från text-tv:

"Polens president Aleksander Kwasniewski säger till Reuters att Polen kan komma att ställa in sin planerade folkomröstning."

Detta betyder väl just ingenting annat än att befolkningen inte bedöms tillräckligt EU-vänlig. Läget inom europapolitiken synes nu vara så komplicerat att vad som helst kan hända.

Nästa utvidgning är planerad till 2007 då Rumänien och Bulgarien skall bli medlemmar. För att kunna genomföra ytterligare utvidgningar måste emellertid EU:s fördragstexter revideras, eftersom man med Rumänien och Bulgarien når det nu maximala antalet på 27 medlemsländer.

Det här kommer att bli rörigt.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?