onsdag, juli 20, 2005

 

Apartheid i folkhemmet

Ta en titt på följande länk:

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_10159588.asp

Det handlar om att LO vill ge utlänningar, som arbetar utan arbetstillstånd i Sverige till lägre löner än kollektivavtalen stipulerar, rätt att erhålla ett skadestånd motsvarande mellanskillnaden mellan vad de erhållit och vad de fått givet att de arbetat legalt med sådan lön som kollektivavtalet stipulerar. Detta skadestånd skall betalas av arbetsgivarna och LO tror att denna slant skulle kunna hjälpa dem som får sådant skadestånd utbetalt till en "nystart" i hemlandet.

Förslaget är helt förkastligt. Vill man vara elak kan man tala om att LO förespråkar ett slags apartheid.

Ingen arbetsgivare skulle anställa en illegalt arbetande utlänning om samme arbetsgivare riskerade att få betala ut sådant skadestånd med den påföljden att de här människorna förmodligen skulle få arbeta till ännu lägre löner i sina respektive hemländer.

Vidare innebär det att man kriminaliserar arbetsgivare, vilket är helt absurt. Det innebär också att staten genom lagstiftning skulle definiera vad som är en "rimlig" lön. Så får det inte vara i en fri marknadsekonomi, där detta avgörs genom förhandlingar på marknaden. Vidare inebär det att LO börjar ifrågasätta den "svenska modellen" för lönesättning, där man kartelliserar arbetskraften istället för att lagstiftningsvägen uppnå "rimliga" villkor.

Detta vore djupt olyckligt. Vad vi istället borde göra är att ge alla fridsamma och arbetsvilliga utlänningar arbetstillstånd och oroas LO av att parallell marknad för billig arbetskraft håller på att uppstå får de gå den gamla vanliga vägen och försöka organisera denna arbetskraft i fackföreningar.

Det är så den "svenska modellen" fungerar och så skall det förhoppningsvis förbli. Att skapa en lagstiftning som reglerar vad som är en rimlig lönenivå skulle medföra ett mycket allvarligt ingrepp i en av den fria marknadens mest vitala processer och skulle dessutom skapa ytterligare byråkrati.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?