måndag, juli 18, 2005

 

Att klippa gräsmattan på söndagar

Om ni inte visste det kan man i Norge bötfällas om man klipper gräsmattan medelst motorgräsklippare på söndagar. Det är nämligen så att det finns en lag om att man inte får föra oväsen på sön- och helgdagar i Norge.

Är inte detta ett exempel på en typ av lagstiftning som inte kan förekomma i ett verkligt liberalt samhälle?

Mitt kanske något förvånande svar är nej.

Om mina grannar klipper gräsmattan med motorgräsklippare och detta för ett förskräckligt oväsen och jag hellre vill ha lugn och ro är detta nämligen ett utmärkt exempel på en konflikt som vore utomordentligt komplicerad att reglera med hjälp av äganderätter.

Kan man äga rätten att få ha det lugnt och skönt för att sedan bedriva handel med andra och då ingå i någon typ av byteshandel. Det vill säga: Jag går med på att du klipper gräsmattan på söndagar givet att jag får spela Iron Maiden på högsta volym på lördagar. Och ännu mera komplicerat blir det när det dessutom kommer att handla om flera människor.

Det är måhända teoretiskt möjligt att etablera denna typ av äganderätter, men i praktiken skulle detta bli så krångligt att reglera konflikter att problemet enklast löses genom en lokal ordningsföreskrift.

Den fria marknaden löser många problem, men somliga problem löses inte enklast på marknaden och här har lagstiftningsmakten en funktion att fylla. Samtidigt skall denna möjlighet användas mycket sparsamt och endast i de fall då det inte står helt klart att en spontan reglering av problemet kan komma till stånd.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?