söndag, juli 03, 2005

 

Tråkiga nyheter från Estland

Enligt vad jag hörde på TV-nyheterna har ett bråk mellan Estland och Ryssland blossat upp. Det handlar om att Ryssland numera inte anser sig skyldigt att respektera det nyss ingångna avtalet om vilka gränser som skall råda mellan Estland och Ryssland.

Anledningen till detta är att Estland fogat vissa skrivningar om att Estland inte frivilligt anslöt sig till sovjetunionen, vilket stört ryssarna.

Självfallet har esterna rätt i sak, men jag anser likväl att det var en meningslös markering från Estlands sida. Estland borde inta en mera diplomatisk linje syftande till ett gott förhållande med Ryssland också om detta medför att man ibland inte säger det man vill och har goda skäl att säga. Sådan är diplomatin.

Dessvärre finns det en mycket tråkig aspekt av detta problem och den är att allt gräl mellan Estland och Ryssland gynnar EU-anhängarnana i Estland. EU framstår som ett bålverk mot den ryska björnen. Så om grälet fortsätter kan detta betyda att den estniska debatten om EU inte utvecklas så att estländarna kommer att inta en mera kritisk hållning till EU. Hade ryssarna visat god min är jag ganska säker på EU-motståndet i Estland ökat, eftersom ett fridsamt Ryssland förtar mycket av EU-anhängarnas argumentation.

Jag tycker att Estland har goda skäl att vilja tillhöra NATO, men knappast EU. Men allra bäst tror jag att det hade varit om Estland aktivt eftersträvat ett fredsamt förhållande till Ryssland genom att efterkomma ryssarnas krav om en bättre behandling av de ryskspråkiga i Estland.

Att bygga ryskspråkiga skolor är både trevligare och billigare än stridsvagnar.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?