torsdag, augusti 11, 2005

 

EU:s textilkvoter

Enligt nyheterna motsatte sig endast Sverige och Nederländerna införandet av importkvoter på textilområdet.

Samtliga övriga EU-länder röstade uttryckligen för förslaget. Vad Turkiet anbelangar införde Turkiet redan innan EU gjort samma sak egna importkvoter.

Man har anledning att vara besviken på Estland, eftersom Estland drev en frihandelsvänlig linje fram till och med 1999 och därefter en ganska frihandelsorienterad politik.

Eftersom Turkiet anses vara i någon form av "tullunion" med EU anses Turkiet inte böra införa några importrestriktioner riktade mot icke EU-länder med mindre än att EU gör detta. Trots detta införde Turkiet importrestriktioner redan i januari.

Det finns alltså skäl att misstänka att ett turkiskt EU-medlemskap skulle göra EU än mer protektionististiskt, liksom att samtliga nya medlemsstater från Östeuropa drivit en protektionistisk linje inom EU.

Därför bör all ytterligare EU-utvidgning stoppas och Sverige bör lämna denna protektionistiska kartell.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?