tisdag, augusti 30, 2005

 

Professor Paul Kirchhof

Förbundskanslerkandidaten Angela Merkel har utsett professor Paul Kirchhof till att tillhöra hennes inre krets av expertrådgivare för den händelse att hon kammar hem de förestående valen.

Paul Kirchhof är känd som Tysklands ledande "flat-tax-guru". Dessutom hör det till saken att professor Kirchhof avvisar en momshöjning som finansiering för den tänkta inkomsstskattereformen.

Jag är helt säker på att momshöjning skulle påverka den tyska ekonomin mycket negativt och tror att de skatteförändringar fru Merkel föreslagit kommer att leda till att hon förlorar makten redan i det val som skall hållas nästa år. Inkomstskattereformen skall nämligen finansieras med en momshöjning. Bara ett exempel på hur en momshöjning skulle skada den tyska ekonomin är att många andra EU-medborgare köper begagnade bilar i Tyskland, där priserna pga. den förhållandevis låga momsen är mycket gynnsamma. Exporten av begagnade bilar håller i sin tur upp efterfrågan på nya bilar och påverkar således den enormt betydlesefulla tyska bilindustrin positivt.

Därför får en tysk skattereform inte finansieras med en momshöjning. Professor Kirchhof menar istället - om jag förstått skaen rätt - att hela skattereformen kan finansieras med en utrensning i avdragsdjungeln och han föreslår en enda skattesats och ett väl tilltaget grundavdrag.

Förslaget skulle ge Tyskland en högsta inkomstskattesats på 25% lika för privatpersoner och företag. Jag är helt övertygad om att ett förverkligande av professor Kirchhofs idéer skulle bli en stor succé och leda till en ökning av det tyska näringslivets investeringsvilja. Det förutsätts emellertid att förslaget inte finansieras med en momshöjning.

Om professor Kirchhof får sin vilja igenom lär det inte ta särskilt lång tid förrän hela Europa kommer att ha plattskatt.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?