måndag, september 19, 2005

 

Bayernpartei

Som jag trodde har det bayerska separatistpartiet nått stora framgångar. Man har fått mellan fyra och fem gånger fler röster än man fick vid valen 2002 och nu nådde man cirka 0,5% i Bayern som helhet. Å andra sidan är faktiskt den procentuella tillväxttakten enorm.

Dessutom kan det tänkas att en eventuell skilsmässa mellan Quebec och Kanada kan komma att befrämja de bayerska separatisternas idéer. Vad det anbelangar sägs det att 1/3-del av bayrarna är öppna inför tanken på ett självständigt Bayern. Bayern har 16 miljoner invånare och skulle knappast kunna betraktas som en lilleputtstat.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?