fredag, september 16, 2005

 

Flyktingamnesti?

Jag är anhängare av flyktingamnesti utan reservationer. Dessvärre fick miljöpartiet och vänsterpartiet inte gehör för kraven på flyktingamnesti i budgetförhandlingarna.

Det skall bli intressant att se om miljöpartiet kommer att ge sitt fortsatta stöd till regeringen Persson, men om man gör det bevisar detta att partiet inte är något annat än en stödtrupp för Göran Persson och att partiet "köpt" sig garantier om att klara 4%-spärren.

Om de däremot drar in stödet för Göran Persson bevisar detta ingenting om hur det verkligen förhåller sig bakom kulisserna. Man kan tänka sig vadsomhelst och att följa det fortsatta spelet är av intresse, eftersom detta kan ge upplysningar om vad miljöpartiet och socialdemokraterna kommit överens om bakom kulisserna.

Miljöpartiet skall inte inbilla sig något annat än att Göran Persson är en utomordentligt slipad taktiker och att han enbart använder sig av miljöpartiet för sina egna syften. Miljöpartisterna skall absolut inte överskatta sin egen betydelse eller förmåga i detta spel.

GP rules!

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?