onsdag, september 14, 2005

 

Höyre backar

Från Norge hör vi att höyre gjort ett katastrofval. Höyre är det enda partiet i norsk politik som är reservationslöst för norskt EU-medlemskap. Därför applåderar jag Höyres tillbakagång.

Å andra sidan har det näst mest EU-vänliga partiet haft vissa framgångar och det skall bli intressant att se hur Stortingets sammansättning förändrats med avseende på EU-anhängare och EU-motståndare.

Sammantaget tycks det emellertid som att en ny norsk medlemsansökan är ganska avlägsen och innan en sådan möjligen åter kan bli aktuell kan mycket hända. Exempelvis är missnöjet med EU-medlemskapet i Lettland betydande.

För oss EU-motståndare är det av största vikt att Norge står fortsatt utanför EU av två skäl. Det första skälet är exemplets makt, dvs. man går inte under som nation bara för att man inte tillhör EU. Det andra skälet är att Norge håller liv i EES-avtalet och att EES-avtalet måste leva vidare för att utträde skall vara en realistisk möjlighet.

Om bara ett enda land skulle lämna EU kan vad som helst hända och det skulle inte förvåna mig om denna diskussion skulle kunna bli levande i Lettland. Och kan Lettland gå ur kan Estland gå ur och kan Estland gå ur kan Sverige gå ur och kan Sverige gå ur kan Storbritannien gå ur och kan Storbritannien gå ur kan Malta gå ur.

De nyss nämnda länderna är nog de med det starkaste EU-motståndet.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?