söndag, september 18, 2005

 

Nu kan man andas ut

Enligt de första prognoserna kommer de borgerliga partierna inte att kunna bilda någon ny regering i Tyskland. Socialdemokraterna, de gröna och det nya vänsterpartiet kommer tillsammans att ha majoritet och detta omöjliggör en borgerlig regering.

Det återstår två alternativ: Antingen sitter Schröder kvar och stöder sig fortsättningsvis på det nya vänsterpartiet eller också bildas en stor koalition av socialdemokrater och kristdemokrater.

Min gissning är att Schröder kommer att sitta kvar med passivt stöd av det nya vänsterpartiet. Bakom kulisserna är förmodligen relationerna mellan det nya vänsterpartiet och socialdemokraterna betydligt bättre än framför samma kulisser. Man kan ana att det nya vänsterpartiet är en taktisk fint avsedd att säkra socialdemokraternas maktinnehav.

Problemet har varit att de östtyska ex-kommunisterna inte kunnat ta sig in i förbundsdagen av egen kraft samtidigt som många traditionella socialdemokrater avvisat Schröders "reformpolitik". Alltså grundas ett nytt parti, som riktar in sig på just dessa grupper och socialdemokraterna kan sitta kvar med passivt stöd av det nya vänsterpartiet. Och i själva verket är partiet en skapelse av socialdemokraterna själva avsedd att säkra den egna maktställningen och i avsikt att tillfreddställa det vänsterorienterade väljarklientelet måste man understundom ställ till en offentlig drabbning mellan socialdemokraterna och den nya vänstern.

Dessutom uppnår man ytterligare ett syfte därigenom att socialdemokraterna framstår som mera mittenorienterade och därigenom lockar väljare från det borgerliga blocket.

Summan av det hela är att införlivandet av det gamla DDR i förbundrepubliken har förändrat tysk politik till de huvudsakligen katolska kristdemokraternas nackdel. Hade enbart "västtyskar" röstat hade Tyskland troligen fått en borgerlig regering och detta faktum kommer man nog bittert begrunda i de delar av Tyskland där kristdemokraterna har sin starkaste ställning.

Rimligen borde detta faktum stärka det bayerska separatistpartiet och jag är helt säker på att Edmund Stoiber skulle bli en historisk person om han ställde sig offentligt öppen till ett bayerskt utträde ur förbundsrepubliken.

Muren skapade två nationer och dessa två nationer passar inte i en stat.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?