onsdag, september 14, 2005

 

Som man bäddar får man ligga

Det tycks nu som om Angela Merkel inte kommer att vinna de stundande tyska valen. Med tanke på att hon föreslagit en höjning av den tyska momsen från 16% till 18% måste man säga att det är ett mycket lyckligt förhållande om hon inte blir vald.

Hade hon blivit vald och genomfört det förelslagna åtgärderna hade hon hursomhelst lidit ett svidande nederlag i nästa års ordinarie val. Jag är nämligen helt säker på att den föreslagna momshöjningen framkallat en allvarlig konjunkturnedgång.

Samtidigt finns det en mycket intressant aspekt på de tyska valen: Saken är den att om enbart västtyskar hade röstat hade Gerhard Schröders återstående tid vid makten varit synnerligen begränsad. Detta bevisar att det finns en allvarlig splittring mellan de nya och gamla förbundsländerna, men likväl finns det bara en tysk stat. Kanske kan detta förhållande ge lite näring åt de bayerska secessionisterna och i så fall vore detta mycket intressant.

En annan sak man inte får glömma är att Helmut Kohl mycket väl kunde ha varit tysk kansler än idag om han inte gått med på att avskaffa den älskade D-marken. Att Gerhard Schröder blev kansler 1998 beror nog till en viss del på att tyskarna "hämnades" på D-marken baneman Helmut Kohl.

Så CDU står sammantaget för en ganska dålig politik och då är det lika bra att Schröder får sitta kvar. Vad gäller den professor Paul Kirchhofs intressanta idéer om en synnerligen radikal skattereform har CDU tagit avstånd från dessa idéer, men likväl sägs det att Kirchhofs person gett en väldigt negativ publicitet åt CDU.

Diskussionen om en tysk flat-tax har nog bara börjat och inom en inte alltför avlägsen framtid kan man nog tänka sig att Tyskland får flat-tax. Att denna diskussion börjat får väl ses som den stora behållningen av årets tyska valrörelse.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?