lördag, september 24, 2005

 

Uppmuntrande nyheter från Lettland

Jag har en del kontakt med en lettisk EU-motståndare vid namn Normunds Grostins. Han leder ett litet EU-skeptiskt parti, som ännu inte är representerat i det lettiska parlamentet, men väl i Rigas stadsfullmäktige.

Han meddelade just att han blivit intervjuad av flera lettiska radiostationer och att han fått tillfälle att framföra sitt budskap om en "norsk lösning". Grostins vill lämna EU och eftersträvar att Lettlands förhållande till EU skall vara reglerat på samma sätt som Norges förhållande till EU är reglerat.

Då hör det till saken att det redan finns ett lettiskt parti med parlamentsledamöter som är emot Lettlands medlemskap, men dessvärre är detta parti en avläggare till det gamla kommunistpartiet och partiet stöds paraktiskt taget uteslutande av de många ryskspråkiga lettländarna.

Jag hoppas att Normunds Grostins når framgångar bland sina landsmän och att hans vision förverkligas. Bland de östeuropeiska länder som blev medlemmar av EU 2004 är EU-motståndet avgjort störst i Lettland och dessutom är det närmast kompakt bland de etniska ryssarna i Lettland. Då hör det till saken att dessa utgör cirka 35% av befolkningen och cirka 20% av de röstberättigade.

Enligt vissa opinionsundersökningar är runt 70% av alla lettländare missnöjda med EU-medlemskapet och missnöjet gäller främst de prishöjningar som blivit den uppenbara följden av EU-anslutningen. Då klassificerar jag de etniska ryssarna som lettländare, men inte som letter.

Normunds Grostins slår därför in öppna dörrar då han propagerar för en "norsk lösning", eftersom Norge inte omfattas av EU:s jordbrukspolitik.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?