onsdag, september 28, 2005

 

Vi får se

Det finns ett litet lettiskt parti som förespråkar att Lettland skall lämna EU, men kvarstå som medlemmar i EES. Ta gärna en litetn titt på deras site om ni har lust:

www.nato.lv

Problemet med gruppen är att man också är emot NATO-medlemskapet samt att partiet tycks ha en alltför vänsterinriktad framtoning för att "gå hem" hos de av historiska skäl starkt anti-socialistiska letterna.

Men argumentationen mot EU-medlemskap och för medlemskap i EES är utmärkt och partiet har realistiska möjligheter att komma in i det lettiska parlamentet vid nästa års val. I årets val till Rigas stadsfullmäktige lyckades partiet få ihop 12% tillsammans med likaså EU-fientliga f.d. kommunister och då hör det till saken att partiet tror sig ha starkare stöd utanför Riga.

Jag tycker att det är problematiskt att partiet samverkar med f.d. kommunister ur ett flertal både principiella och taktiska perspektiv, men Normunds Grostins - som leder partiet - har en oklanderlig anti-kommunistisk historik och stod definitivt på rätt sida också då detta var förenat med stor fara. Politics sometimes make strange bedfellows och kanske skall man snarare uppfatta det f.d. kommunistiska partiet som ett parti för etniska ryssar i Lettland. Jag vet inte.

Vi får se vad Eiroskeptiki kan lyckas med, men om de tar sig in i parlamentet och torgför sitt budskap om att Lettland kan vara en del av den europeiska marknaden, utan att uppslukas av den gryende europeiska staten kan detta föranleda övriga politiska krafter att ge sig in i en diskussion om detta. Och jag är säker på att Eiroskeptiki har goda förutsättningar att vinna den diskussionen, med den tänkbara påföljden att andra försöker ansluta sig till deras tankar om att tillhöra EES utan att tillhöra EU.

I så fall går Lettland en ljusnande framtid till mötes.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?