måndag, oktober 24, 2005

 

Corrigenda

Jag skulle vilja korrigera räkneexemplen i föregående meddelande:

2003 kostade en Big Mac 30 kr.
2004 kostade en Big Mac 32 kr.
2005 kostade en Big Mac 30 kr. under januari till och med maj månad.

Från och med 1 juni 2005 kostar en Big Mac 33 kr.

För tillfället är alltså "macflationstakten" 10%.

Jag skall nu försöka göra ett löpande genomsnitt för macflationstakten avseende perioden oktober 2004 till och med september 2005.

oktober 2004 +6,67%
november 2004 +6,67%
december 2004 +6,67%
januari 2005 -6,25%
februari 2005 -6,25%
mars 2005 -6,25%
april 2005 -6,25%
maj 2005 -6,25%
juni 2005 +3,12%
juli 2005 +3,12%
augusti 2005 +3,12%
september 2005 +3,12%

Detta ger en summa på 1,24%, vilket skall divideras med 12 och då får vi fram talet 0,1%.

Låt oss nu leka med antagandet att en Big Mac kommer att kosta 33 kr. under hela 2006: Vad kommer då motsvarande tal för 2006 att bli?

januari 2006 +10%
februari 2006 +10%
mars 2006 +10%
april 2006 +10%
maj 2006 +10%
juni 2006 +00%
juli 2006 +00%
augusti 2006 +00%
september 2006 +00%
oktober 2006 +00%
november 2006 +00%
december 2006 +00%

Detta ger en summa på 50%, vilket skall divideras med tolv och då får vi fram talet 4,2%, eller mer än 40 gånger motsvarande tal för 2005. Ja, ni läste rätt: 40 gånger motsvarande tal för 2005.

Skulle dessutom ytterligare en prishöjning komma att genomföras spränger inflationen alla ramar. Mot bakgrund av att kronans "BigMac-justerade" växelkurs gentemot Euron sjunkit kraftigt de senaste månaderna är detta inget orimligt antagande. Kronan har försvagats i nominella termer gentemot Euron, trots att McDonald's i Tyskland nyligen genomfört en prishöjning. Alla prishöjningar i Sverige de senaste åren har föregåtts av att kronans "BigMac-justerade" växelkurs fallit gentemot Euron.

Att tro att riksbanken - under loppet av 2006 - kommer att tvingas välja mellan förlorad trovärdighet och räntehöjningar är därför ett mycket försiktigt antagande som till och med är förenligt med ett antagande om ett oförändrat BigMac-pris under hela 2006.

Hurra för "inflation-targeting", hurra för Lars Heikensten! Hurra för LO som vill lämna styrräntorna oförändrade fram till 2007!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?