söndag, oktober 02, 2005

 

Förtydligande

I föregående text finns ett litet fel som tarvar ett förtydligande eller en rättelse:

Sverige är medlem av EES och EU, men Norge är endast medlem av EES. Om Sverige lämnar EU berör inte frågan huruvida vi skall vara fortsata medlemmar av EES.

Jan Andersson försöker göra gällande att Sverige aldrig skulle kunna få ett lika fördelaktigt förhållande till EU som Norge har, givet att vi lämnade EU.

Sanningen är att vi redan är medlemmar av EU och att vi kan vara fortsatta medlemmar av EES också om vi lämnar EU. Vi har alltså redan alla avtal som skulle ge oss en lika priviligierad ställning som Norge.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?