söndag, oktober 02, 2005

 

Ohederligt

Enligt den socialdemokratiske EU-parlamentarikern Jan Andersson skulle ett Sverige utanför EU "aldrig få det EES-avtal Norge har."

Faktum är att Sverige redan är fullvärdig medlem av EU och att utträde ur EU inte på något vis berör frågan om vårt fullvärdiga medlemskap i EES.

Jag vågar vara nästan säker på att Jan Andersson känner till detta förhållande och att det bara handlar om simpel skräckpropaganda i syfte att få folk att tro att EU-utträde är förenat med ekonomiska nackdelar. Det är det inte.

Tack vare EES-avtalet kommer Sverige och svenskarna att i praktiskt taget alla avseenden vara likställda med EU-medborgare och trots detta kommer vi endast att behöva upphöja en bråkdel av EU-direktiven till lag. Och dessutom finns inget rättsligt bindande tvång att ens göra det.

Det börjar bli dags nu och om diskussionen i Lettland fortsätter att utvecklas på samma sätt som nu tycks bli fallet kommer Lettlandtroligen att bli ett mycket intressant pilotfall för att förstå med vilka enorma fördelar det är förenat att lämna EU.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?