söndag, oktober 09, 2005

 

Turkiet och de mänskliga rättigheterna

Ta en titt på följande länk:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=471728

Jag måste säga att jag hyser stor förståelse för dem som anser att det vore djupt olyckligt om Turkiet - genom ett framtida EU-medlemskap - skulle få ett betydande inflytande i EU-politiken. Turkiet är en djupt barbarisk stat och om Turkiet blir medlem av EU finns ytterligare ett tungt vägande skäl att lämna EU.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?