lördag, november 12, 2005

 

de bEtt idiotiskt förslag

Jag läste just att den stora koalition under Angela Merkels ledning som tros skola regera Tyskland de närmsta åren avser att höja momsen från 16% till 19%.

Förslaget är helt befängt och kommer med största säkerhet att framkalla en konjunkturnedgång och en ytterligare ökning av den tyska arbetslösheten vilket rent av kan leda till ett ökat budgetunderskott.

Varför köper många svenskar begagnade bilar i Tyskland? Jo, därför att prisnivån på bilar är i Tyskland är lägre mycket tack vare den låga momsen. Och samtidigt har tyska bilhandlare högre bruttomariginaler än svenska, vilket gör att en del av den låga momsen flyter tillbaka till statskassan i form av inkomstskatteintäkter.

Om allt blir dyrare i Tyskland kommer Tyskland att förlora enorma intäkter från gränshandeln och handelns mariginaler att minska med oöverskådliga konsekvenser. Dessutom innebär en högre moms minskat värde på tyskarnas inkomster vilket kommer att strypa hemmamarknaden som är viktig både för övriga Europa liksom för den tyska industrin. Om inte svenskar och andra köper begagnade bilar i Tyskland har tyskarna minskande anledning att köpa nya diton, vilket ger tunnare orderböcker för den inhemska industrin och minskande skatteinkomster.

Den här vansinnespolitiken påminner en hel del om Ann Wibbles ekonomiska politik som tycktes gå ut på att bota huvudvärk med halshuggning.

Dessvärre bedrivs nu samma politik i ett land där den inhemska marknaden spelar en betydligt större roll för den inhemska industrin än vad som är fallet i Sverige. Om Ann Wibble förde en ekonomisk politik som syftade till att vi svenskar fick sämre möjligheter att förverkliga våra materiella drömmar spelade inte så stor roll, eftersom svensk industri är mera exportberoende än den tyska. Här bedrivs nu ett fullskaleexperiment med Europas tyngsta ekonomi som insats.

Ett mycket intressant förhållande är hur Luxemburgs ekonomi kommer att reagera på denna politik. Luxemburg har nämligen endast 15% moms och ligger strategiskt placerat mellan Frankrike, Tyskland och Belgien.

Förmodligen kommer Luxemburg att i ökande utsträckning förvandlas till en en kontinental shoppinggalleria med enorma skatteinkomster. Och det enda positiva med Angela Merkels politik är väl att det ganska snart kommer att visa sig hur dum den är med den påföljden att Tyskland kanske återgår till att ha EU:s miniminivå på momsen. I så fall kan det säkert bli fart på den tyska industrin igen och så snart denna tar fart skapar detta uppsving ringar på vattnet.

Angela Merkel är en katastrof för hela Europa.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?