torsdag, november 17, 2005

 

Den svaga kronan?

Kronan har under den senaste tiden försvagats ganska dramatiskt. Detta förhållande bemöts med förvåning i den allmänna debatten. Utgångspunkten tycks vara att kronan redan innan försvagningen varit "undervärderad". Detta är rent nonsens.

Om man räknar fram den kurs som skulle jämställa priset på en Big Mac i Sverige med priset i Tyskland skulle Euron behöva kosta 11,19 kr och för att jämställa det svenska och det brittiska priset skulle pundet behöva kosta 17,55 kr.

Jag har inte helt färska siffror från USA tillgängliga, men enligt tidskriften "The Economist" kostade en Big Mac i USA $3,06 i våras. US-dollarn skulle alltså behöva kosta 10,78 kr.

Det råder alltså inget tvivel om att allt tal om att kronan är undervärderad inte är någonting annat än ren rappakalja. Och enligt Riksbanken beräknas inflationstakten under kommande år stiga och Riksbanken gör bedömningen att styrräntorna måste höjas. Då inträder ytterligare två intressanta effekter.

Den första effekten är att höjningar av styrräntorna utlöser förluster på obligationsmarknaden, vilket kan skapa ett säljtryck på kronan med ytterligare kronförsvagning som följd. Den andra effekten har sin grund i förhållandet att kronkursen hållits uppe av förväntningar om en högre framtida styrränta. Så snart dessa förväntningar infriats bortfaller alltså en av de faktorer som bidragit till att kronan förblivit kraftigt övervärderad, med den påföljden att kronan försvagas ytterligare.

Sammantaget är allt upplagt för ett riktigt inflationskaos. Läs även mina tidigare publicerade bloggtexter om den prognosticerade inflationen för 2006.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?